Jeho meno sa v domovaričských súťažiach často objavuje veľmi vysoko. Aj on sa zúčastnil na úspešnom „slovenskom plienení“ súťaže Hrvatsko homebrew prvenstvo v chorvátskom Záhrebe, kde dokonca vyhral dve kategórie.