Aj keď sa pivo všade na svete z tých istých surovín, výsledok nie je rovnaký. Dokonca môžeme hovoriť o tom, že pri remeselných pivách môžeme pozorovať výrazné zmeny. Platí to