Pivovar Karpat rozširuje portfólio vyrábaných nápojov o cider. Jeho kvasený jablčný mušt už najnovšie nájdete aj v obchodnej sieti Tesco. Podobne ako pri pive, aj v tomto prípade ide o privátnu