Na slovenskej pivovarníckej mape došlo k zaujímavej výmene. Svoju činnosť ukončil popradský pivovar Egidius. V Poprade sa však ponuka domáceho remeselného piva nezmenší. Pivovarnícku technológiu prevzal pivovar Fólkvang