Aj keď sme sa pred pár mesiacmi zhodli na tom, že pandémia priniesla na gastroscénu najhoršie obdobie v modernej histórii, po nej neprišlo k „vydýchnutiu“. Naopak. Situácia je pred