Keď sme začali plánovať tohtoročnú dovolenku v Česku, kontúry boli jasné – hrady, zámky, pivovary. Otázka bola len výber smeru. Nakoniec padlo rozhodnite, že pôjdeme popri hraniciach s