Že sa remeselné pivo udomácnilo vo väčších slovenských mestách, nie je žiadna novinka. Ponuka zlatistého moku sa však začína pekne rozširovať aj v oblastiach, v ktorých by ste ho donedávna