O Poľsku ako krajine, ktorá už tiež objavila čaro remeselných pív, som už písal pri zážitkoch v Vroclavy. Tentoraz sme sa o silnejúcej pivnej kultúre presvedčil aj v