Slad je kľúčová zložka piva a zároveň najvýznamnejšia exportná poľnohospodárska komodita po prvom spracovaní Slovenska. A to aj napriek tomu, že osevné plochy sladovníckeho jačmeňa v posledných rokoch klesajú. Do