Keď ma Patrik oslovil, že ide chce organizovať domovaričskú súťaž, tak som sa veľmi potešil. Biela vrana skončila, pripadne hlboko hibernuje, ostatné súťaže budú neskôr, tak toto bol