Pivné festivaly a podujatia sú súčasťou budovania pivnej kultúry. Aj cez ne sa dá spoznávať pivná pestrosť a na jednom mieste ochutnávať pivo z viacerých pivovarov. Ranu rozvíjaniu