Marketingové oddelenie najväčšieho slovenského pivovaru si môže mädliť ruky. Pokus zaujať neúplnou informáciou o zrušení výroby nealkoholického piva zaujal. Heinekenu Slovensko sa tak podarilo dostať do médií so správou,