Veľkí hráči to pochopili už dávnejšie. Značková krčma či pub môže na jednej strane zviditeľňovať danú značku, na strane druhej môže byť nástrojom, ako bojovať proti prepadu predaja