S Marekom Gašparíkom sme sa prvýkrát stretli na jarnom Salóne piva. Ako sládok pivovaru Baťák ponúkal svoje výtvory a vysvetľovaľ ich receptúru. Musíme povedať, že nás pivo z Partizánskeho príjemne