Kategória nízkoalkoholického piva nie je u nás, ale ani vo svete veľmi rozšírená. A možno je to aj škoda. Najmä v letných mesiacoch môže takéto pivo zaujať. Pred pár rokmi skúsil