História pivovaru Bojan sa začala písať už v roku 1881, kedy sa o jeho vybudovanie pričinil Heinrich Hecke. Počas nasledujúcich desaťročí pivovar menil majiteľov. Napríklad počas druhej svetovej