Pivovary na Slovensku vznikajú viac-menej v dvoch základných lokalitách. Buď v obciach a mestách, kde rozširujú ponuku zväčša pre domácich obyvateľov, alebo v turistických lokalitách, kde lákajú najmä