Aj keď platí, že pivo z veľkých pivovarov je všade vo svete rovnaké, platí aj druhá premisa. V každej krajine nájdete zaujímavé podniky, v ktorých nájdete produkciu z remeselných pivovarov. Platí to