Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti, pocit v ústach. Ako môžeme vôňu pomenovať: Lepiaca páska, antiseptická, dezinfekčný prostriedok, nemocničná, liečivá, ústna voda, plast. Dôvody vzniku: Chyby pri procese