Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti. Ako môžeme vôňu pomenovať: Ocot, čpavok, ostrý kyslý zápach. Dôvody vzniku: Dôvodom kyslých vôní a chutí piva je bakteriálna infekcia. Tá môže