Miesto po kultovom bratislavskom podniku Hostinec Richtár Jakub už nie je prázdne. Priestory na Moskovskej ulici v Bratislave obsadil nový podnik Opapa. Opäť pritom stavil na remeselné pivo.