Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti. Ako môžeme vôňu pomenovať: Zatuchlosť, zastaralosť, vôňa po guľôčkovom pere, lepenka, cherry, papier, kovový a korenistý pocit v ústach. Dôvody vzniku: Chyba a prítomnosť