Aj keď o aktuálnej situácii na trhu môžeme pokojne hovoriť ako o zlatom období remeselného piva, nie všetky krajské mestá majú svoj pivovar. Výnimkou na našej mape je práve Žilina.