„Človek musí snívať, aby si vedel sny aj plniť,“ hovorí Peter Škripko a ukazuje na steny pokryté pohármi, plagátmi a tabuľami. Sedíme v pivárni  Camelot v Košiciach. Tá je s cestou pivovarníka, prevádzkovateľa a spolumajiteľa