Petržalka by sa počtom obyvateľov zaradila samostatne medzi najväčšie slovenské mestá. Zaujímavé je pritom to, že aj v čase pivného boomu má táto mestská časť len jeden pivovar.