Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti. Ako môžeme vôňu pomenovať: Pleseň, zatuchlosť, podzemné či pivničné priestory, vlhká pivnica, huby, staré knihy či obalové materiály. Dôvody vzniku: Chyba