Aj pri pive platí, čo národ, to iné zvyky. Aj v čase globalizácie za zachovali obyčaje, ktoré sú typické pre jednotlivé krajiny. A nie je ich málo. že po celom