Aj keď môžeme o Slovákoch hovoriť ako o pivnom národe, v produkcii zlatistého moku na tom nie sme vôbec dobre. Minimálne v porovnaní s okolitými krajinami, za ktorými výrazne zaostávame. Na chvoste Aktuálny