Bratislavskí domovariči zoskupení v združení OZ BrewHub majú peknú každoročnú tradíciu. Na konci roka organizujú Vianočnú výmenu piva.  V rámci nej si vymenia svoje produkty a spríjemnia koniec roka. A nejde pritom