Aj napriek tomu, že situácia nie je pre podnikateľov v gastre ružová, ponuka remeselného piva na Slovensku bude opäť bohatšia. Brány totiž otvára Rodinný pivovar u Ďurkových. Producent zlatistého moku,