V mojej zbierke starých filmov s pivovarskou tématikou sa nachádza snímka z roku 1972 s názvom A Round of Bass. Je to firemný propagandistický film, v ktorom manažment