Aj Medzilaborce majú svoj pivovar. Aj keď iba kočovný. Volá sa Ruthen, keď má pripomenúť rusínske korene jeho hlavného predstaviteľa. „Tým že pochádzam z Medzilaboriec a mám silné