V časoch slovenskej pivnej revolúcie to môže vyznievať ako veľká zvláštnosť. Štvrté najväčšie mesto na Slovensku nemá vlastný remeselný pivovar. Áno, hovoríme o Žiline. Krajskom meste, v ktorom si remeselné pivo