Prvý nástrel: Dnes pomyselne nazrieme do českého pivovaru Holba, ktorý môžeme zaradiť do kategórie priemyselný pivovar. Jeho kapacita sa pohybuje niekde na úrovní 350-tisíc hektolitrov piva ročne. V jeho