Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti. Ako môžeme vôňu pomenovať: Zápach skunka, fekálie, zatuchlina, spálená guma, zemný plyn (v tomto prípade ide o tú istú látku, ktorou