Na Spiši sa pustili do príprav nového remeselného pivovaru. Producent zlatistého moku by mal vzniknúť v meste Spišské Vlachy. Svojou plánovanou kapacitou by sa po naplnení produkcie mal zaradiť