O definícii remeselného piva by sme sa mohli baviť veľmi dlho. Atribútov a parametrov na jeho rozlíšenie by sme mohli nájsť mnoho. Jedným z nich sú príbehy, ktoré