Každý pivovar je obohatením pivnej ponuky. Platí to dvojnásobne, ak producent zlatistého moku vznikne v lokalite, kde remeselné pivo nie je až tak rozšírené. Príkladom je aj pivovar Huncút,