Aj keď gastrosektor zažíva najťažšie chvíle v modernej histórii, na Slovensku je stále záujem variť pivo. Najnovšie je na svete zámer otvoriť pivovar v obci Turie, ktorú nájdete