A prišiel prvý deň akcie, druhý deň nášho pobytu v Záhrebe. Ráno bol lov za potravou a po raňajkách sme sa presunuli na miesto stretnutia. Tentokrát správne.  Br00m 44