Pivo sa v českom Benešove varilo už v 15. storočí. Práve na túto históriu sa odvoláva aj pivovar Ferdinand. Za jeho vznikom a pozíciou na vtedajšom trhu môžeme