Dnešné pivo bude do istej miery špeciálne. Takúto spoluprácu sme pri pive totiž ešte nemali. Kúsok, ktorý nesie meno Viking Red Ale, je výsledkom spolupráce pivovaru Stupavar a dodávateľa