Pivo s názvom Butcher of Blaviken by sme mohli preložiť ako Mäsiar z Blavikenu. Ide o pivo, ktoré na trh uviedol bratislavský kočovný pivovar Unorthodox Brewing. Pivovar hovorí, že ide o Saison,