V dnešnej dobe boomu remeselných pivovarov vznikajú podniky zvyčajne vo väčších mestách. Domovariči sú však aj na dedinách a niekde sa z nich stanú regulárni producenti. To sa