Obyčajne tieto blogy píšem vtedy, keď ma niečo nahnevá a má to súvis s pivom. Je to aj tento prípad, ktorý poukazuje na to, akým smerom sa uberá sektor s remeselným