Všetci veríme, že ťažké časy gastrosektora raz skončia. Už viackrát sa pritom ukázalo, že v dobrých dobách treba myslieť na tie zlé a v zlých na tie dobré.