Veľa sa popísalo a hovorilo o tom, ako môže projekt Heinekenu s názvom Bradáč výrazným spôsobom zmeniť pomery na slovenskom trhu. Môže, ale trh už aj bez neho čakajú zmeny, ktoré