Aj keď to vyzeralo tak, že pivovar Kaltenecker to má namierené do konkurzu, skutočnosť je iná. Pivo pod touto značkou totiž už niekoľko mesiacov zastrešuje a produkuje iná