Európska komisia rozhodla. Výrobcovia alkoholických nápojov by mali na etiketách uvádzať výživové zloženie svojich nápojov. Zmeny tak čakajú aj pivovarníkov, ktorí doteraz takúto povinnosť nemali. Výhoda je tá,