Pivné etikety čakajú zmeny, pribudne povinný údaj

Európska komisia rozhodla. Výrobcovia alkoholických nápojov by mali na etiketách uvádzať výživové zloženie svojich nápojov. Zmeny tak čakajú aj pivovarníkov, ktorí doteraz takúto povinnosť nemali. Výhoda je tá, že sa na nové označovanie budú môcť pripraviť. O tom, v akej podobe budú musieť kalórie, tuky či cukry na etiketách uvádzať, sa rozhodne až v najbližšom roku.

Rozhodli prieskumy

Za zmenami stojí rozhodnutie Európskej komisie, ktoré vyšlo pred dvoma týždňami. Komisia otázku lepšieho informovania konzumentov alkoholických nápojov riešila niekoľko rokov. V rozhodovaní sa pritom opierala aj o prieskum Komisie o vplyve informácií o potravinách na rozhodovanie spotrebiteľov, ktorá skúmala správanie spotrebiteľov so zreteľom na informácie o alkoholických nápojoch.

Potom, ako boli konzumenti informovaní o energetickom obsahu alkoholických nápojov, dostalo 2 031 z nich otázku, aké by mali byť ideálne informácie, ktoré by sa v budúcnosti mali uvádzať na alkoholických nápojoch. Takmer polovica (49 percent) účastníkov si želala informácie o energetickej hodnote alkoholických nápojov a 16 percent uviedlo svoj zámer znížiť svoju konzumáciu alkoholu na základe týchto informácií.

Prieskum, ktorý si mimochodom nechali vypracovať pivovary, konštatoval, že spotrebitelia majú nedostatočné znalosti o obsahu sacharidov, kalórií a tuku rôznych druhov alkoholických nápojov. Zaujímavé pritom je, že za zmenu označovania vítajú aj výrobcovia alkoholu, vrátane pivovarníkov.

Súhlasia, ale …

„Kým v minulosti boli prevádzkovatelia potravinárskych podnikov proti požiadavke ďalšieho označovania, dnes väčšina sektorov uznáva, že spotrebitelia majú právo poznať obsah svojich nápojov a subjekty pôsobiace v rôznych sektoroch vyvinuli a realizovali niekoľko cielených alebo nezávislých dobrovoľných iniciatív s cieľom poskytnúť spotrebiteľom ďalšie informácie,“ konštatuje sa v správe Európskej komisie.

Európski pivovarníci však svoj súhlas so zverejňovaním povinných údajov podmieňovali aj dobrovoľnosťou. „Prevádzkovatelia by mali mať možnosť voľby poskytnúť tieto informácie na etikete alebo iných platformách, ako sú webové stránky alebo aplikácie fungujúce na QR kóde, pričom v takomto prípade by mal byť na etikete piva uvedený jasný odkaz na tieto informácie,“ znela požiadavka iniciatívy European Beer Pledge.

A jej prianie bude v podstate vypočuté. Komisia dáva sektoru rok na to, aby sám určil, v akej podobe bude výživový údaj na etikete zobrazený. Či to bude kompletná výživová tabuľka, alebo len QR kód nie je teraz jasné. Po roku však Európska komisia riešenie posúdi a v prípade nespokojnosti zavedie vlastné.

Dobrovoľné riešenie?

Do diskusie sa pritom začínajú zapájať rôzne združenia. Svoj návrh preložilo aj Fórum Pi s rozumom, ktoré apeluje na to, aby sa obsah kalórií nezobrazovalo pre 100 mililitrov, ako je to bežné pri iných nápojoch. „Údaje o energetickej hodnote, či zložení nápoja sú pre spotrebiteľa prínosné, len keď sú zrozumiteľné. Používanie 100 ml objemu ako základnej jednotky je ale neefektívne a mätúce, pretože nereflektuje spotrebiteľské zvyklosti. Obvyklé objemy sú 500 ml (prípadne 300ml) v prípade piva, 200 ml (prípadne 100 ml) u vína a 40 ml (prípadne 20 ml) pri liehovinách,“ myslí si Erik Čížek z Fóra Pi s rozumom. Aj on podporuje návrh, aby si označenie zvolili samotní výrobcovia na princípe dobrovoľnosti.

Isté je dnes jedno. Pivovarníkov čakajú zmeny v označovaní etikiet. Či budú len kozmetické (v podobe QR kódu), alebo zásadné (výživová tabuľka), ukážu až rokovania v najbližších mesiacoch.

Chýba vám na pive údaj o jeho výživových hodnotách?

View Results

Loading ... Loading ...

Ilustračná snímka: Flickr/Matthew A. Townsend